LÍNIES DE RECERCA

PRINCIPALS LÍNIES DE RECERCA

La perspectiva transnacional en l'estudi de les migracions

Mobilitats i noves reconfiguracions de les dinàmiques migratòries

Moviments migratoris i mercats de treball

Migració, minories ètniques i inclusió social

Gènere, Migració i Diversitat

La perspectiva transnacional en l'estudi de les migracions

 • Famílies transnacionals i gestió de la repoducció social 
 • Drets socials, drets polítics i ciutadania transnacional 

Mobilitats i noves reconfiguracions de les dinàmiques migratòries

 • Migració de retorn, circularitat i reemigració
 • Fronteres i pràctiques trasfrontereres
 • Migració en trànsit, irregularitat i vulnerabilitat: perspectives comparades

Moviments migratoris i mercats de treball

 • Discriminació ètnica-racial en el mercat laboral
 • Trajectòries laborals de treballadors immigrants 
 • Migració altament qualificada i empresariat d’origen inmigrant

Migració, minories ètniques i inclusió social

 • Processos migratoris de població gitana
 • Trajectòries dels fills i filles de famiílies inmigrants 
 • Polítiques anti-discriminació, d’integració i de cohesió social 
  • Associacionisme ètnic i participació política
  • Famílies de d’origen migrant, escola i participació

Gènere, Migració i Diversitat

 • Gènere, migracions i mercats laborals
 • Gènere, multiculturalisme i identitats
 • Feminisme, postcolonials i interseccionalitat