Grupo de estudios de migración y minorías étnicas

GEDIME

El Grup d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques (GEDIME) fou creat l'any 1989 per la Dra. Carlota Solé, actualment professora honorària en el Departament de Sociologia de la UAB. D’ençà de la seva creació s'ha anat consolidant a nivell nacional i internacional com a grup de recerca de referència en l'estudi de les dinàmiques migratòries internacional, les pràctiques transnacionals en contextos migratoris i la inclusió social de les minories ètniques, des d'una perspectiva sociològica.

EL GEDIME está adscrito desde sus iEL GEDIME està adscrit des dels seus inicis al Departament de Sociologia de la UAB. Ha rebut el reconeixement com SGR per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, en les convocatòries SGR 2005 i 2009. L'any 2009 es constitueix com un dels grups de recerca fundadors del Centre d'Estudis i revolta de Migracions (CER-Migracions), actualment centre de recerca interdisciplinari i interuniversitari UAB-UB, reconegut i finançat com SGR en les convocatòries 2014 i 2017.