Projectes

Competitius

Convenis de recerca

Projectes desenvolupats entre 2012-2019

Competitius i convenis de recerca

Revisa els projectes i convenis a l'àmbit nacional i internacional que han estat desenvolupats pel grup GEDIME entre 2012-2019